Biografi


Biografi


Stig Guldberg, f. 26. 11. 1916, d. 18. 4. 1980. Far overpolitibetjent Johan Herman Emil Guldberg, mor Mary Franciska Nissen. Gift 23. 5. 1942 med Kirsten Jytte de Nully, kaldenavn Muffa, f. 27. 8. 1922, d. 5. 2. 2002. Far civilingeniør Carl Christian Skeel-Gerhardt, mor Hilda Augusta de Nully.


S.G. fik svendebrev som skorstensfejer 1936, blev indkaldt til hæren i 1937, officiant ved Gardehusarregimentet i Næstved 1941 med speciale i sprængstoffer. Da forsvaret blev afvæbnet af besættelsesmagten i 1943 gik han som andre militærfolk under jorden en tid; han tilsluttede sig modstandsbevægelsen og blev desuden overvagtmester i Københavns Kommunes Vagtværn, som søgte at opretholde en vis ro og orden, da besættelsesmagten havde opløst det danske politi.


Den 19. februar 1947 mistede S. G. hænderne ved en sprængningsulykke under en brand på herregården Ravnstrup ved Herlufmagle uden for Næstved. Efter en kort rekonvalescens med rejser til genoptræningscentre i bl.a. England og USA tog han forskellige hverv - såsom rejseinstruktør i hjemmeværnsanliggender for Krigsministeriet, som civilforsvarsleder i Næstved Kommune m.v. Sammen med Otto Elbo producerede han filmen "Døden leger med", en instruktionsfilm om omgang med sprængstoffer. Han blev i forsvaret frem til 1948 - senest som kørelærer.

 

I 1950 inviterede han for egne og indsamlede midler forsøgsvis en lille gruppe krigsinvaliderede tyske børn i sommerlejr i Danmark, da disse børn ikke fik del i de internationale hjælpeorganisationers bistand til ofrene for 2. verdenskrig i Tyskland. Ingen turde påtage sig dette ansvar.


I de følgende år fortsatte og udbyggede S. G. lejrene til andre nationaliteter og andre kategorier af handicappede børn. Han stiftede i 1955 den selvejende institution Guldberg-Plan med det formål "at medvirke til psykisk og fysisk rehabilitering af danske og udenlandske børn og unge, der er handicappede på grund af invaliditet, miljø eller race." Lejrene fortsatte indtil et par år efter S.G.'s død 1980.


Stig Guldberg inspirerede til dannelsen af Landsforeningen Glemte Børn, der havde til formål at formidle adoptioner af udenlandske børn i Danmark og var 1974-77 formand for den internationale hjælpeorganisation Terre des Hommes' danske afdeling.


S.G. havde en omfattende foredragsvirksomhed i foreninger og radio, såvel i Danmark som i udlandet, dels for at skaffe midler til lejrene, men ikke mindst for at udbrede forståelsen for dette at være handicappet. Han skrev desuden talrige artikler til uge- og fagblade.


Bibliografi


Et liv uden hænder (Chr. Erichsens forlag, 1959). Bogen kan downloades som pdf-fil andetsteds på denne hjemmeside.

De glemte børn (samme forlag, 1960)           


Bearbejdelser


Også jeg lever (1958), oversætter (fra norsk: Steenbuch, Rikke: Jeg lever også)

Det handicappede barn (1967), dansk bearbejdelse (amerikansk bog: Spock, Benjamin: Caring for your disabled child)

Hvis handicap er det? Redaktør og forfatter (1977) ISBN 87-7047-106-1


Radio og TV


Fluen i øjet, En hjælpende hånd og Nytårsfesten (sammen med Gunnar Iversen) (1977). Tre handicapfarcer for DR. Medvirkende: Jesper Klein, Lykke Nielsen,Thomas Winding og Tom McEwan.


Hvis handicap er det? (sammen med Gunnar Iversen) (1977). Skoleradio, serie på seks afsnit:

1. En lektion i takt og tone og handicap

2. Hug en hæl og klip en tå. Om behandlingen af folk, der er forskellige – fra naturen

3. Hvordan man omgås "normale" uden at føle sig handicappet. Noget om integration

4. Hvor kommer de dog fra alle de handicappede? Om arbejdsmarkedet, boligen og trafikken og andre handicappende samfunds-miljøer

5. Hvad en handicappet har behov for - og hvad alle har behov for: Arbejde, samliv og selvbestemmelse

6. Hvordan man indhenter sit handicap

Dertil kommer et utal af radioforedrag, hvoraf nogle bringes i uddrag på denne hjemmeside.


Hædersbevisninger


Blandt talrige hædersbevisninger kan nævnes disse:

1954 Antoniusprisen (Landsforeningen for Mentalhygiejne)

1958 Forbundsrepublikken Tysklands Fortjenstorden

1974 Ridder af Dannebrogsordenen