Guldberg-lejrene

Guldberg-Skolen på Lolland


Med opførelsen af Guldberg-Skolen i Kramnitze på Lolland i 1964 fik Guldberg-Plan endelig sit blivende sted efter skiftende lejemål i både Danmark og udlandet i de forudgående 14 år. Byggeriet, der omtales nærmere under titlen "Det begyndte med en sandkage ...", bestod af fire pavilloner med plads til 60 børn, en stor samlings- og spisesal, køkkenfasciliteter, kontor og tre lejligheder til medarbejdere. Skolen lå på en otte tønder land stor udstykning fra Stig Guldbergs private ejendom, Kramnitzegård. Der var både idrætsplads og legeplads og kun nogle få hundrede meter til en af Lollands bedste badestrande ved Østersøen. Her blev sommerlejrene holdt de næste 20 år - og yderligere i et par år efter Stig Guldbergs død. Der blev dog fortsat også holdt lejre skiftende steder i udlandet.