Fonden

 

Fonden

 

Efter Stig Guldbergs død 1980 gennemførte familien lejrene i Kramnitze i et par år, men den erkendte, at uden Stig Guldbergs stærke personlighed blev lejrene aldrig de samme. Derfor omdannedes Guldberg-Plan til en fond. Den bygger på de midler, som indkom ved salget af skolen, samt en række fonde og legater, som Guldberg-Plan administrerede, nemlig Kramnitze-fonden, enkefru Kristiane Jensens legat, Valborg Augusta og Bodil Wanda Halles legat samt Johanne Augusta Jensens Legat.

 

Siden er disse fonde og legater sammenlagt under navnet Guldberg-Plan. Fondens formål er ifølge statutterne "gennem sine indtægter at støtte personer, institutioner, foreninger eller andre, som i overensstemmelse med Stig Guldbergs principper arbejder til fordel for fysisk og psykisk rehabilitering af danske og udenlandske børn og unge, der er handicappede som følge af invaliditet, sygdom, livsvilkår, race eller anden årsag. Fonden kan også give hædersgaver til personer, der måtte yde eller have ydet en særskilt anerkendelsesværdig og/eller pioner indats for sådanne børn og unge".

 

Guldberg-Plans bestyrelse er hovedsagligt sammensat af Stig Guldbergs eferkommere. I 2014 består den af følgende:

 

Nya Stig Guldberg (formand)

Therese Bjørnkjær

Eik Stig Guldberg

Lone Brandenborg

 

Da Guldberg-Plan er en smal organisation uden større administrativ kapacitet, udvælger fondens bestyrelse selv de projekter, den ønsker at støtte. Vi bruger hellere vore begrænsede midler til donationer end til administration.


Vi skal derfor frabede os ansøgninger, og af samme årsag kan man ikke forvente svar ved eventuel fremsendelse af ansøgninger.